Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

[Share] skin Span.vn -- PunBB

avatar

Support

Support


Bài viết : 340

Danh vọng : 15840

Uy tín : 5069

Huy hiệu : like,top,vip

#1

 on Mon Oct 13, 2014 1:56 am 

Demo online : 

Code:
http://cntt-k3span.forumvi.com/
http://span.vn/

Demo ảnh :Code:
© 2013 Span.vn  Xenforo
Convent Fm PunBB by Chupy
Cntt-k3.com

Link Dowload skin : 

Code:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/57978077/Skin%20Span.vn.rar

Chú ý : 

Sau khi Dowload skin về add các Temp vào
sau đó vào : DISPLAY >> Homepage  >> Homepage message
Thêm code này vào phần Message content


Code:

<div class="pairsJustified">
 <dl class="discussionCount"><dt>Số bài :</dt> <dd>{FORUMCOUNTPOST}</dd></dl> <dl class="messageCount"><dt>Chủ đề:</dt> <dd>{FORUMCOUNTOPIC}</dd></dl> <dl class="memberCount"><dt>Thành viên:</dt> <dd>{FORUMCOUNTUSER}</dd></dl> <dl><dt>Thành viên mới:</dt> <dd><a href="http://www.cntt-k3.biz">{FORUMLASTUSERLINK}</a></dd></dl><dl class="memberCount"><dt>Lượt truy cập:</dt> <dd>{FORUMAGE}</dd></dl> 
<!--   slot: forum_stats_extra   --> 
</div>

Trong File dowload đã có code trên nhá ^^


Tiếp theo tạo 1 js mới 

Title * : Popup đăng nhập
Placement : In all the pages
Javascript Code * : 
Code:
$(document).ready(function(){$("#_open").click(function(){$("div#_panel").slideDown("fast");$("#_panel").animate({"height":"+=10px"},"fast");$("#_panel").animate({"height":"-=10px"},"fast");$(".everything").animate({opacity:0.17},"fast");$(".everything").addClass("blur")});$("#_close").click(function(){$("div#_panel").slideUp("fast");$(".everything").removeClass("blur");$(".everything").animate({opacity:1},"fast")});$("._toggle a").click(function(){$("._toggle a").toggle()});$("._hide").change(function(){$("#_scanu_password,._lostPassword").slideUp("fast");$("._stay_logged").fadeOut("fast");$("#_panel").animate({"height":"-=52px"},"fast");$("#_register_button").show();$("#_login_button").Bài viết không bị Ẩn();document.reg_log.action="register.php";$("#1").attr("name","");$("#2").attr("name","");$("#3").attr("name","");$("#4").attr("name","")});$("._show").change(function(){$("#_scanu_password,._lostPassword").slideDown("fast");$("._stay_logged").fadeIn("fast");$("#_panel").animate({"height":"+=52px"},"fast");$("#_register_button").Bài viết không bị Ẩn();$("#_login_button").show();document.reg_log.action="login.php?do=login";$("#1").attr("name","s");$("#2").attr("name","do");$("#3").attr("name","vb_login_md5password");$("#4").attr("name","vb_login_md5password_utf")})});if(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("chrome")>=0){$(window).load(function(){$('input:-webkit-autofill').each(function(){var text=$(this).val();var name=$(this).attr('name');$(this).after(this.outerHTML).remove();$('input[name='+name+']').val(text)})})}
avatar

Support

Support


Bài viết : 340

Danh vọng : 15840

Uy tín : 5069

Huy hiệu : like,top,vip

#2

 on Mon Oct 13, 2014 1:57 am 

Ok Tiếp theo là đến phần chỉnh màu . ảnh , độ dài , rộng của từng box
Trong css có những đoạn code ví dụ như mình lấy 1 code 

Code:
.tile2[alt="Truyện"] {
background-color: #2C507A;
    height: 115px;
width: 333px;
}

Ở đây : alt="Truyện"    <<<<<<<<<<<<<< các bạn thay tên box cần thay đổi thay cho chữ Truyện

background-color: #2C507A;    <<<<<<<<<<<<<<<< Là màu nền của box đó 

height: 115px;
width: 333px;
   <<<<<<<<<<< Độ dài và rộng của box ( bạn chỉnh sao theo ý bạn )Tiếp theo là ảnh mô tả của từng box
QUẢN LÝ TỔNG THỂ >>>  Forum   >>>>> Categories and forums >>> Kick vào    của box muốn đặt hình mô tả  >>> Thêm link ảnh vào phần Image URL : 
Làm như hình sau 


ok xong !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn không có quyền trả lời bài viết