Truyện tranh Naruto đã quá nổi tiếng và cũng có số lượng nhân vật rất phong phú, mỗi người lại có tính cách và khả năng khác nhau. Vậy ai trong số họ là những thiên tài vô đối nhất?