Đăng Nhập

Vui lòng khai báo chính xác tên truy cập và mật khẩu!

Quên mật khẩu?

Đăng Ký

Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký!

  

Quy định về Tên Và Chữ Ký

avatar

Support

Support


Bài viết : 340

Danh vọng : 15840

Uy tín : 5069

Huy hiệu : like,top,vip

#1

 on Thu Sep 18, 2014 7:23 pm 

Tất cả thành viên khi tham gia diễn đàn Game-VN đều có trách nhiệm tuân thủ quy định về tên, chữ ký và avatar Nếu vi phạm sẽ được BQT sửa, nhắc nhở lần đầu và sẽ ban nick nếu tái phạm.

1, Quy định đặt tên nick :
- Không được đặt tên hoặc tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, các vị anh hùng, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước, không được dùng các cụm từ nhạy cảm có nội dung phản động, bạo lực.
- Không được đặt tên giống hoặc gần giống với BQT như : adminn, mods....
- Không được đặt tên chỉ với 1 ký tự chữ, số (ví dụ: bbbbb, 88888), hoặc kiểu đánh bừa như : adrssjdjsagf, jhdgfdfdsxkkes, sfgnfhgfhgfkv, ....

- Nick phải bao gồm các ký tự chữ, số .
Mọi sự thay đổi tên thành viên phải có lý do chính đáng nếu không sẽ không được chấp nhận.

2, Quy định về Avatar :
- Đảm bảo avatar theo nguyên tắc lành mạnh, phù hợp với xã hội Việt Nam và diễn đàn Game-VN
- Không được dùng avatar liên quan đến tôn giáo và chính trị.

3, Quy định về chữ ký
- Chữ ký không quá 20 dòng Text
- Font size từ 18 trở xuống
- Không chèn nhạc, video, flash.
- Cấm chữ kí dùng từ ngữ, hình ảnh có ý bôi nhọ hoặc xúc phạm các cá nhân, tổ chức
- Cấm chữ ký có từ ngữ thô tục, liên quan chính trị, tôn giáo, sex
- Chữ ký không quá 2 hình ảnh 
- Hình ảnh chữ ký không được quá 650x650 px
Bạn không có quyền trả lời bài viết